Samfund

Frivilligrådet samler civilsamfundet om fritidsaktiviteter til ukrainske børn

Frivilligrådet har fået til opgave at facilitere et nationalt partnerskab med særligt fokus på fritidsaktiviteter til de mange ukrainske børn, der kommer til landet. Partnerskabet mødes første gang til et virtuelt møde torsdag den 12. maj, der efterfølges af en spørgeskemaundersøgelse på tværs af fritidsaktivitets-områderne.

”Alle ukrainske børn skal have mulighed for at gå til en fritidsaktivitet.”

Sådan lød udmeldingen fra regeringen om det nye nationale partnerskab, Frivilligrådet er blevet bedt om at stå i spidsen for. Civilsamfundet og landets frivillige er allerede i fuld gang med arbejdet med at sikre fritidsaktiviteter til ukrainske børn – derfor er partnerskabet et godt næste skridt, lyder det fra rådets formand, Anna Bjerre:

”Hvis der er én ting, der kendetegner civilsamfundet og de mange fantastiske frivillige, vi har i Danmark, så er det, at vi tilsammen nærmest har superkræfter! Det så vi fx under corona-krisen, hvor frivillige organisationer og foreninger spillede en essentiel rolle i at holde samfundets sociale hjul i gang. Og vi ser det nu i modtagelsen af ukrainerne rundt i Danmark: Civilsamfundet træder frem! Derfor er det rigtigt set af regeringen at tage initiativet til dette partnerskab. For er der nogen, der kan løfte opgaven med at sikre fritidsaktiviteter til de ukrainske børn, så er det civilsamfundet og de frivillige i Danmark,” siger Anna Bjerre.

Frivilligrådet har tidligere anbefalet regeringen – på baggrund af erfaringerne fra corona-tiden – at have fokus på tidlig inddragelse af civilsamfundet såvel som koordinering og videndeling. Derfor glæder regeringens initiativ Anna Bjerre:

”I Frivilligrådet ser vi frem til at varetage opgaven med at facilitere partnerskabets vigtige og meningsfulde arbejde. Partnerskabet vil forhåbentlig komme de ukrainske børn, som er flygtet fra krigens rædsler, til gode, ved at tilbyde dem en lille smule normalitet i deres nye tilværelse her i Danmark,” siger Anna Bjerre.

Social- og Ældreminister Astrid Krag siger: ”Mange ukrainske børn er kommet til Danmark med hovedet fuld af oplevelser fra krigen og frygt for, hvad der skal ske far derhjemme. Vi ved, at fællesskaber, kammeratskaber og fritidsliv er med til at øge børns trivsel. Derfor er det mit håb, at alle ukrainske børn kan gå til noget, og at de og deres familier inviteres med ind i fællesskaberne i foreningerne. Danmark har et unikt og stærkt foreningsliv, og jeg er sikker på, at Frivilligrådet og partnerskabet kan lykkes med at give de ukrainske børn nogle positive oplevelser i hverdagen.”

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: ”Krig og rædsel fylder meget for de ukrainske børn, som kommer hertil. Det er vigtigt, at vi giver dem mulighed for at tænke på noget andet og have det sjovt med for eksempel en fritidsaktivitet. Vi har i Danmark stærke traditioner for foreninger, der engagerer sig i samfundsudviklingen. Derfor glæder jeg mig over, at vi med et nationalt partnerskab kan få arbejdet på skinner, så børnene kan komme ud og have det sjovt og opleve det sammenhold og fælleskab, som foreningerne giver.”

Alle relevante aktører inviteres til partnerskabsmøde

En lang række aktører på tværs af relevante fritidsaktivitets-områder som sport, kultur og det sociale er blevet inviteret med i partnerskabet. Partnerskabet skal fx bidrage til at styrke den nationale koordinering og videndeling; og til at identificere udfordringer og barrierer i arbejdet med at inkludere de ukrainske børn i fritidsaktiviteter rundt omkring i landet.

”Jeg ser frem til at få samlet partnerskabet første gang og tage hul på drøftelserne om, hvordan vi bedst styrker koordinering og videndeling – og få identificeret de nuværende barrierer. Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt får skabt et overblik over de nuværende aktiviteter – og dem, der er planlagt for sommeren, så vi kan lokalisere eventuelle mangler i tilbud og dækning,” siger Anna Bjerre.

Partnerskabet mødes første gang den 12. maj. Efter mødet vil Frivilligrådet iværksætte en større spørgeskemaundersøgelse på tværs af sektorer for yderligere at afdække fritidsaktivitets-tilbuddene til de ukrainske børn.

Kommentarer