Navnenyt

DI: Erhvervsvenlighed går frem i Sønderjylland – det samme gør manglen på arbejdskraft

De fire sønderjyske kommuner klarer sig generelt godt i Dansk Industris årlige, landsdækkende undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed. Tre ud af fire kommuner rykker frem i undersøgelsen sammenlignet med sidste år. Samlet set rykker de fire kommuner 18 pladser frem. Og regionen ligger nu blandt de bedste af DI’s regionalforeninger på landsplan. 

Til gengæld er der store problemer med at skaffe tilstrækkeligt med medarbejdere i det sønderjyske.

– På trods af fremgang i regionen, er der fortsat plads til forbedringer, når vi taler om erhvervsvenlighed. Alle fire kommuner bør sætte alt ind på, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft er til stede. Sønderjylland er lige nu det område i landet, hvor der er sværest at skaffe faglært arbejdskraft. Det kan få en afgørende betydning for virksomhedernes fremtidige muligheder for vækst og udvikling, siger formanden for DI Sønderjylland, direktør Tommy Seeberg, Hydro Precision Tubing Tønder. 

Sønderborg Kommune tager førertrøjen i år. Kommunen har formået at forbedre kommunens serviceniveau, så det nu lykkedes Sønderborg at bringe sig op på samlet flot 15. plads i DI undersøgelse. Dermed fortsætter Sønderborg den rejse, som kommunen påbegyndte i 2015. 

– Jeg tror, der fortsat er potentiale til, at kommunen rykker endnu højere op, da kommunen fortsat har stor fokus på at forbedre de forskellige indsatsområder, der har betydning for virksomhederne. Det gælder specielt indsatsen for at uddanne og tiltrække arbejdskraft til området, siger formand for DI Sønderjylland Tommy Seeberg. 

Dykker man ned i undersøgelsen, er der flere kategorier, hvor kommunen nu er kommet op i toppen af listen. En flot femteplads henter kommunen i kategorien ”Digitale rammer”, som bl.a. handler om mobil- og bredbåndsdækning. Og i kategorien ”Skatter, gebyrer og erhvervsarealer” bliver det til en flot 14. plads i sammenligning med resten af landets kommuner. Det skyldes bl.a. en gratis byggesagsbehandling og ingen dækningsafgift.

– Der er tale om vigtige parametre i forhold til at tiltrække nye virksomheder til området. siger Tommy Seeberg.

Aabenraa Kommune må afgive pladsen som duks og rykker 6 pladser tilbage til en 28. plads. Der er dog flere kategorier i undersøgelsen, der er værd at fremhæve. Kommunen får en flot 6. plads på kategorien ”uddannelse”, det handler bl.a. om at understøtte samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og folkeskolerne, og sende alle udskolingselever i erhvervspraktik.

– Det er vigtigt, at de fremtidige lokale medarbejdere får de rette uddannelsesmæssige kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Det er bl.a. vigtigt, at flere får de fornødne grundlæggende færdigheder som f.eks. at læse, skrive og regne i folkeskolen, siger Tommy Seeberg.

Og når det gælder brug af private leverandører, får kommunen en flot 7. plads. Her er det især kommunens udbudsproces over for private leverandører, der er forbedret.

– Bedre udbudsmateriale, fornuftige tidsfrister og dialog er samfundsmæssigt til gavn for alle; både for kommunen, borgere og erhvervslivet, siger Tommy Seeberg.

Lige efter på en 29. plads finder vi Haderslev Kommune, som rykker 9 pladser frem. Haderslev får en gennemsnitlig placering på mange parametre, men i to kategorier bliver det til en 15. plads. Det gælder ”Kommunal sagsbehandling” og ”Brug af private leverandører”.- Det er glædeligt, at kommunen har fokus på sagsbehandlingen. For enhver kommune gælder det om at have hurtig og effektiv behandling af sager på vegne af virksomhederne, siger Tommy Seeberg.

Tønder Kommune tager igen i år fjerde pladsen i regionen, men går dog 5 pladser frem på landsplan til en 44. plads. Tønder gør det specielt godt i kategorien ”Uddannelse”, hvor kommunen får en 14. plads, og en 16. plads i kategorien ”Digitale rammer”. 

– Kommunen fortsætter den flotte fremgang fra sidste år. Specielt når man er en kommune, der ligger i det fjerneste hjørne af Danmark, er det vigtigt at kommunen gør det godt på uddannelsesområdet. Det er afgørende, at de fremtidige lokale medarbejdere får de rette uddannelsesmæssige kompetencer. Siger Tommy Seeberg.

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2021

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.
  • Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.
  • 7770 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner.

Kommentarer